Par mums

Sabiedrība „Sun Invest” 2007. gadā ir uzsākusi darbību alternatīvās enerģijas produktu izstrādē un to ražošanas cikla izveidē. Uzņēmums 100 % apjomā pārstāv Latvijas kapitālu un ir vietējais ražotājs.

Mūsu priekšrocības alternatīvās enerģijas iekārtu tirgū:

  • iekārtas izstrādātas atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem;
  • iekārtu un ražošanas cikla izstrādē 100 % apjomā izmantots Latvijas inženieru zinātniskais potenciāls;
  • iekārtu ražošanas pilns cikls tiek nodrošināts Latvijā, pilnībā izmantojot vietējo darbaspēku;
  • ražojot iekārtas, tiek radīta pievienotā vērtība, kas paliek Latvijā; tā neaizplūst uz ārzemēm iekārtu importa gadījumā;
  • mūsu ražotajām iekārtām spējam nodrošināt konkurētspējīgas cenas, maksimāli īsus izpildes termiņus un kvalitatīvu uzstādīšanu objektā.

2008. gada nogalē reģistrēta preču zīme SELSOL®. Zem šīs preču zīmes tirgū perspektīvā tiks piedāvātas visas sabiedrības izstrādātās un ražotās alternatīvās enerģijas iekārtas.

Tāpat 2008. gada nogalē Latvijas Republikas patentu valdē reģistrēts rūpnieciskais patents saules enerģijas kolektoriekārtai, kas kā pirmā zem SELSOL® preču zīmes sērijas tiek piedāvāta patērētājiem no 2009.gada janvāra.

Pateicoties 2009. gada sākumā uzsāktajai reklāmas kampaņai, ir uzstādīti vairāki SELSOL® saules enerģijas kolektoru komplekti, kas tiek izmantoti gan privātmājās, gan uzņēmumu vajadzībām visā Latvijas teritorijā.

Vienlaicīgi uzsākta sadarbība ar vairāku Eiropas savienības valstu uzņēmumiem SELSOL® saules enerģijas kolektoru eksportēšanai.

SIA „Sun Invest” turpina aktīvi un neatlaidīgi darboties alternatīvās enerģijas iekārtu izstrādāšanas jomā, kā rezultātā 2010.gada 14.jūlijā ir noslēgts līgums par projekta „Inovatīvā kombinētā atjaunojamās siltuma enerģijas un elektroenerģijas bloka izstrāde un ieviešanu ražošanā” īstenošanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ‘’Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošo tehnoloģiju attīstīšana’’.

Projekta ietvaros tiks radīts inovatīvs trīs dažādu uz atjaunojamajiem energoresursiem balstītu siltuma un elektroenerģiju ražojošu iekārtu kombinēts bloks ar kopēju vadības, kontroles un uzskaites sistēmu, kura sastāvdaļas būs:

  • saules siltuma enerģijas kolektors;
  • vertikālās ass vēja turbīnas elektroenerģijas ģenerators;
  • saules baterijas;
  • vadības un uzskaites sistēma.

2011.gada jūnijā akreditētā laboratorijā Itālijā ir pabeigti mūsu uzņēmumā ražoto saules siltuma enerģijas kolektoru kvalitātes testi atbilstoši standartam UNI EN 12975-2:2006.

Tādējādi, mūsu uzņēmums ir kļuvis par pirmo Baltijas valstīs, kas ir saņēmis šādu kvalitātes atbilstības sertifikātu ražotajai produkcijai, kas garantē saules siltuma enerģijas kolektoru atbilstību visām kvalitātes, izturības un ilgmūžības prasībām.

Izvēloties mūsu produkciju, Jūs samazināsiet savus izdevumus par patērēto enerģiju, kā arī veicināsiet videi draudzīgu „zaļo” domāšanu un noteikti atbalstīsiet vietējos ražotājus.

LATVIJA VAR