Saules enerģija - sākumskolai Vinnijs

Privātā sākumskola ‘’Vinnijs’’ Babītes novadā kļuvusi par vienu no izglītības ēkām Latvijā, kas izmantojot KPFI projekta līdzfinansējumu, savu ikdienas tēriņu mazināšanai izmanto atjaunojamo energoresursu - saules enerģiju. Uz sākumskolas jumta uzstādīti saules kolektori 28 kv/m platībā ar kopējo jaudu 20 kW, kas nodrošinās iespēju par 60% samazināt kopējās izmaksas karstā ūdens sildīšanai un 16 kvadrātmetru platībā saules baterijas (PV paneļi) ar kopējo jaudu 2,3 kW ikdienas elektrības tēriņu samazināšanai. Saules enerģijas sistēmu uzstādīšanas darbus veica SIA „Zaļās vides serviss’’, izmantojot Latvijā ražotos saules kolektorus ‘’SelSol’’  un Lietuvā ražotos saules baterijas ‘’Solet’’.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana privātās sākumskolas „Vinnijs” ēkā, izmantojot atjaunojamo energoresursu – saules enerģiju. Projekta ietvaros tika uzstādīti saules kolektori siltā ūdens sagatavošanai un saules baterijas (PV paneļi), kas nodrošina daļēju ēkas elektroenerģijas patēriņu, kā arī uzstādīts energoefektīvāks apgaismojums izglītības iestādes telpās. Izmantojot KPFI finansējumu, projekta ietvaros uzstādīto iekārtu atmaksāšanās laiks būs 14 mēneši.
Privātā sākumskola „Vinnijs” 2012./2013. mācību gadā ir ieguvusi EKO skolas nosaukumu un diplomu, kas apliecina, ka izglītības iestādei ir būtiski vides kvalitātes uzlabojumi.
SIA „Bērnudārzs Vinnijs” prokūrists Andris Deičmanis: „Tā kā mūsu skolas mērķis ir iegūt Starptautiskās Eko skolas programmas Zaļo karogu, projekta ietvaros uzstādītās tehnoloģijas plānots demonstrēt izglītības iestādes audzēkņiem, jau no mazotnes bērnos veidojot izpratni par vidi, ilgtspējīgu tās attīstību. Uzstādītās tehnoloģijas ir apliecinājums apkārtējai sabiedrībai par mūsu izglītības iestādes vēlmi rīkoties ilgtspējīgi, veicinot kopēju vides apziņas attīstību. Īstenojot projektu, tika izmantoti ziemeļu klimatiskajiem apstākļiem Latvijā ražotie saules kolektori ‘’SelSol’’ un Lietuvā ražotās saules baterijas. Tas nozīmē, ka Latvijā, saņemot finansējumu par CO2 kvotu pārdošanu, mēs varam atbalstīt arī vietējos ražotājus. Uzstādītās saules iekārtas darbojas teicami, atbilstoši paredzētajai jaudai un jau šobrīd gāzes ietaupījums ir acīmredzams.’’
„Esam ļoti gandarīti, ka privātās sākumskolas ‘’Vinnijs’’ īpašnieki domā atbildīgi un skola spēs arī jaunajai paaudzei rādīt piemēru, kā ikdienas energopatēriņa nodrošināšanai iespējams izmantot saules enerģiju. Saules enerģija ir resurss, kas mums ir pieejams par velti, un to pareizi izmantojot, iespējams ietaupīt maksu par patērēto enerģiju. Dienas laikā, kad skolā elektrības un siltā ūdens izmantošana ir vislielākā, saules enerģija aizstāj gāzes un elektrības patēriņu. Visām izglītības un ārstniecības iestādēm, kurām nepieciešams liels siltā ūdens daudzums, saules kolektoru izmantošana ir ekonomiski pamatota”, saka Raivis Šķērstens, SIA "Sun Investments” pārstāvis, saules kolektoru ražotājs.

Atgriezties atpakaļ